Mandala je prostriedok ako si zlepšiť život či zdravie. Akýkoľvek kruhový tvar urýchľuje procesy. Do priestoru vyžaruje harmonické vibrácie pričom pomáha človeku prekonávať ťažké životné situácie a poukazuje na to čo je v živote dôležité. Mandala robí človeka šťastnejším a motivuje ho k dosiahnutiu jeho cieľov. Táto zmena dodá životu úplne iný rozmer, pričom je potrebná vaša spolupráca.